Понуда за закуп пољопривредног земљишта ИМК "29. новембар" у стечају

30. окт. 2014.

Дана 30.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржано је отварање приспелих писаних понуда за издавање у закуп пољопривредног земљишта


ИМК «29. НОВЕМБАР» АД У СТЕЧАЈУ СУБОТИЦА


Назив предузећа

Опис имовине која се издаје у закуп

Понуђена цена

Понуђач

ИМК

«29. НОВЕМБАР» АД у стечају

 СУБОТИЦА


Пољопривредно земљиште, укупне површине 62 ха 97 а 62 м2, које обухвата подручје катастарских општина Хоргош и Мале Пијаце, у трајању од једне године у периоду од 01.11.2014. до 31.10.2015. године

24.100,00 динара по хектару + ПДВ

Пољопривредно газдинство Фрањо Рихтер, Суботица


Дана 07.10.2014. године у дневним новинама „Дневник“ објављен је оглас о издавању у закуп пољопривредног земљишта као целине. Достављена је једна понуда понуђача Пољопривредно газдинство Фрањо Рихтер, Суботица, на износ од 24.100,00 дианра по хектару.

ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива