Продата имовина ЗЗ "Селевац" у стечају

29. окт. 2014.

Дана 29.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника ЗЗ „СЕЛЕВАЦ“ у стечају, Селевац, методом jавног надметања


где  је продата следећа  НЕПОКРЕТНА И ПОКРЕТНА имовина :


Имовина

Почетна цена

 (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

А) Комплекс објеката - фарма у селу Селевац, на катастарским парцелама 12145/3, 12146/1, 12146/5, 12146/6, 12147/2, 12146/10, 12146/11, уписане у Листовима непокретности број 4273, 651 и 4156 К.О. Селевац, носилац права на објектима Земљорадничка задруга „СЕЛЕВАЦ“  у стечају, Селевац,  и то :

1. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 1),  број зграде 4, уписане површине 672 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.

2. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 2),  број зграде 5, уписане површине 1079 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.

3. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 3),  број зграде 2, уписане површине 604 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.

4. Зграда пољопривреде део - (објекат на фарми број 4),  број зграде 2, уписане површине 610 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.

5. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 6 - (објекат на фарми број 5),  број зграде 1, уписане површине 897 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).

6. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 5 - (објекат на фарми број 6),  број зграде 2, уписане површине 897 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).

7. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 7 - (објекат на фарми број 7),  број зграде 6, уписане површине 897 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).

8. Зграда пољопривреде део - магацин на фарми,  број зграде 7, уписане површине 918 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.

9. Помоћна зграда - магацин зрнасте хране,  број зграде 1, уписане површине 207 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи.

10. Помоћна зграда део - радионица са магацином и гаражом,  број зграде 3, уписане површине 250 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи.

11. Зграда пољопривреде - портирница, број зграде 1, уписане површине 27 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.

12. Бензинска пумпа, површине 20 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.

13. Магацин горива, површине 8,00 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.

14. Зграда водовода, површине 12,4 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.  

15. Надстрешница, површине 180 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.

Б) Магацин са канцеларијом и надстрешницом у селу Бачинац, површине 160 м2  изграђен на кат. парцели 6980/1 К.О. Бачевац, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.

Ветеринарски пункт у селу Бачинац, површине 42 м2  изграђен на кат. парцели 6980/1 К.О. Бачевац, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина. Постоји одобрење за изградњу овог објекта.

Ц) Машине, опрема и инвентар према спецификацији из продајне документације.34.171.400,00

динара85.000.000,00

динaра
МИКРОС-УНИОН ДОО,

БЕОГРАДСтечај

Земљорадничка задруга Селевац

Локација:

Селевац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива