Продата непокретна имовина "Коопинвест" у стечају из Београда

27. окт. 2014.

Дана 27.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања:


Ред.

бр.

Предузеће

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

„КООПИНВЕСТ“ а.д.  у стечају Београд

Непокретна имовина као целина

15.218.591,00

15.218.591,00

„South Frontier“ д.о.о. Београд

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО за грађевински инжењеринг и консалтинг КООПИНВЕСТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива