Продат део имовине ГП "Грађевинар" у стечају из Ниша

21. окт. 2014.

Дана 21.10.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом Јавног надметањa, и то:


  1. ДП „HEMIJA-IMPEX“ друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу у стечају, Београд, продаја непокретне и покретне имовине из огласа
  2. АД „ВУК КАРАЏИЋ“  у стечају из Параћина, продаја стечајног дужника као правног лица, из огласа
  3. ДП „ТАПЕТА“ у стечају Нови Београд, продаја покретне имовине из огласа
  4. ДП „КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА“ Београд у стечају, продаја непокретне и покретне имовине из огласа
  5. ГП "ГРАЂЕВИНАР" а.д. у стечају из Ниша, продаја Имовинске целине бр. I из огласа.

Продата је следећа покретна и непокретна имовина:


Предузеће


Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

ГП "ГРАЂЕВИНАР" а.д. у стечају из Ниша, продаја Имовинске целине бр. I из огласа.

Имовинска целина I

16.637.960,48

16.637.960,48

Производно трговинско предузеће експорт-импорт "Металкомерц" ДОО Лесковац


Јавна надметања за продају имовине стечајних дужника ДП „HEMIJA-IMPEX“ из Београда, АД „ВУК КАРАЏИЋ“ из Параћина, ДП „ТАПЕТА“ Нови Београд и „КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА“ Београд проглашена су неуспешним пошто није било заинтересованих купаца.


Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива