Неуспела продаја ДППТК "Јединство" у стечају из Александровца

15. окт. 2014.

Дана 15.10.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију РС, Центар за стечај, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ДППТК “ЈЕДИНСТВО“ - у стечају, Александровац, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.


С обзиром да није уплаћен ниједан депозит нити положена банкарска гаранција за целине под ред.бр. 1, 2 и 3 из огласа о продаји покретне имовине, комисија је ове продаје прогласила неуспелим.


За целину под ред.бр. 4, уплаћена су два депозита али како ниједан понуђач није доставио комплетну документацију прописану огласом, односно није испунио квалификациони услов за учешће у непосредној погодби из огласа о продаји имовине, комисија је и ову продају прогласила неуспелом.

Стечај

Друштвено предузеће пољопривредно-трговински комбинат ЈЕДИНСТВО

Локација:

Александровац

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива