Неуспела продаја јединственог пакета предузећа „ВОЈИН ПОПОВИЋ" у стечају из Новог Пазара

13. окт. 2014.

Дана 13.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања:


Ред.

бр.

ПредузећеНапомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

 „ВОЈИН ПОПОВИЋ“ Нови Пазар

Пет стечајних дужника као правних лица

222.734.065,00

-

-


Комисија за спровођење продаје пет стечајних дужника који се продају као правна лица у јединственом пакету и то:

1.       »Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

2.       »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб,

3.       »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

4.       »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и

5.       »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1, дана 13.10.2014. године прогласила је jавно надметањe из Огласа НЕУСПЕЛИМ.

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ - ДОМАЋА РАДИНОСТ ДОО НОВИ ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња тепиха и прекривача за под

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива