Неуспела продаја "Тамиш хладњаче" у стечају из Панчева

07. окт. 2014.

Дана 07.10.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, одржана је продаја стечајног дужника ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају, Панчевo, улица Новосељански пут бб, као правног лица, методом јавног надметања.


РЕЗУЛТАТ:


Ред. Бр.


Предузеће


Напомена

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1

ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају, Панчевo, улица Новосељански пут бб

Правно лице

245.536.726,00

неуспела

неуспела

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива