ГП Рад ДП Београд у стечају оглашава продају непокретне имовине

01. окт. 2014.

На основу Решења Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 13.03.2001. године, Закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 05.06.2007. године, Решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 11.06.2007. године, у складу са члановима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС, бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:


ГП ''РАД'' ДП Београд у стечају

са седиштем у Београду, ул. Косовска бр. 31

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине

методом јавног надметања


Предмет продаје су четири целине имовине стечајног дужника и то:

Бр. целине

Опис целине

Површина
2)

Почетна цена
(динара)

Депозит

(динара)

ЦЕЛИНА 1

Tрособан стан бр. 4 у ул. Др Ивана Рибара бр. 42, на првом спрату зграде број 3 на кат. парц. 5703/8 уписане у лист непокретности 4111 КО Нови Београд, за који објекат је издата грађевинска и употребна дозвола (у поступку уписа права својине стечајног дужника на објекту).

84,20

10.072.816,50

4.029.126,60

ЦЕЛИНА 2

Tрособан стан бр. 16 у ул. Др Ивана Рибара бр. 42, у поткровљу зграде број 3 на кат. парц. 5703/8 уписане у лист непокретности 4111 КО Нови Београд, за који објекат је издата грађевинска и употребна дозвола (у поступку уписа права својине стечајног дужника на објекту).

84,59

9.155.713,00

3.662.285,20

ЦЕЛИНА 3

Tроипособан стан бр. 26 у ул. Радничкој бр. 63 б у Београду, на V спрату зграде на кат. парцели 12912/1 уписаној у листу непокретности 1251 КО Чукарица и кат. парцели 12912/4 уписаној у листу непокретности 243 КО Чукарица, за коју је зграду поднет захтев за легализацију.
90,58
  8.768.000,00
  3.507.200,00

ЦЕЛИНА 4

Једнособан стан у ул. Незнаног јунака бр. 19, на првом улазу и сутерену, у оквиру зграде уписане у листу непокретности бр. 2594, на к.п. бр. 20623/2, КО Савски Венац, а који jе уписан под евид. бр. 1, и са у В. листу 2. део, извршеним уписом, без доказа о праву својине.

32,00

1.822.928,00

729.171,20

преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива