ТРГОПРОДУКТ АД, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

27. сеп. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 дана 27.12.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) , стечајни управник стечајног дужника

 

 

 

 

"ТРГОПРОДУКТ" АД - у стечају, из Панчева, ул. Војводе Петра Бојовића бр.1


ОГЛАШАВА

 

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

 

 

Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

 

преузмите оглас у целости
Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива