КОСОВОПРОЈЕКТ –ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ а.д., у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

27. сеп. 2014.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду Ст. бр.2336/2011 од 11.07.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката

 ”КОСОВОПРОЈЕКТ -ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ” а.д. Београд у стечају, ул. Матошева број 6


ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

Удео од 1041,09/40730 идеална дела на објекту у Матошевој улици бр. 6, у Београду, који је објекат уписан у листу непокретности бр. 3268 КО Вождовац као зграда пословних услуга број 9 (По+Пр+Сп), изграђена на к.п. 1681, који фактички чине три канцеларије са ходником у приземљу укупне површине 78,46м², са покретном имовином (канцеларијским ивентаром према спецификацији у продајној документацији).

7.544.400,00

1.508.880,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за пројектовање грађевинских и др. објеката КОСОВОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива