ДППТК ЈЕДИНСТВО, у стечају оглашава продају покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

26. сеп. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу од 16.05.2011. године, број предмета Ст.бр. 592/2010, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), сагласности одбора поверилаца од 28.07.2014.године, стечајни управник стечајног дужника


ДППТК „ЈЕДИНСТВО“  у стечају

 Александровац, Улица Александра Обреновића бр.62

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА


Ред.бр. целине

Предмет продаје

Процењена вредност                        (дин.)

Депозит (дин.)

1.

Комбајн за жито ''ZМАЈ'' 142 , број шасије X6434 14231, неисправан, година производње 1984, није подложан регистрацији

762.640,00

152.528,00

2.

Сејалица ИМТ - 23.реда, година производње 1986

355.899,00

71.179,80

3.

Тракторска приколица ''Гоша'' број шасије 01496, година производње 1990

203.371,00

40.674,20

4.

Секундарне сировине (гвожђе у оријентационој количини од 20.000 кг)

Напомена: Коначна купопродајна цена утврдиће се након вагања, које се врши након потписивања купопродајног уговора. Ако се вагањем утврде веће количине од процењених, купац је у обавези да плати и ову разлику по понуђеној јединичној цени те стога понуде за ову целину морају садржати и јединичну цену (дин/кг).


400.000,00

 (20 дин/кг)

80.000,00


 

преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредно-трговински комбинат ЈЕДИНСТВО

Локација:

Александровац

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива