КООПИНВЕСТ а.д., у стечају оглашава продају непокретне имовине као целине јавним надметањем

26. сеп. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 7351/98 од 26.07.2007. године, решења Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 7351/98 од 27.07.2007. године и закључка Привредног суда у Београду 9. Ст. бр. 31/10 од 02.09.2013. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

 

"КООПИНВЕСТ" а.д. Београд у стечају, ул. Карађорђева бр.43


ОГЛАШАВА

 

продају непокретне имовине као целине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Пословни простор у Београду, ул. Карађорђева бр. 43, корисне површине 139 м2, на II спрату стамбенo-пословне зграде, на кат. парцели 1970, уписан у лист непокретности 277 КО Стари град, описан у В листу - 2. део као посебни део бр. 4, пословни простор за који није утврђена делатност, од 139 м2, у Карађорђевој 43, на II спрату, четворособан.

15.218.591,00

6.407.828,00

преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО за грађевински инжењеринг и консалтинг КООПИНВЕСТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива