Станком стандард АД у стечају оглашава продају

26. сеп. 2014.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, 2.Ст.бр.42/2010 од 02.06.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
"СТАНКОМ СТАНДАРД" А.Д. у стечају из Аранђеловца, ул. Цара Душана бр.1
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда 
 

Предмет продаје
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
 
Имовинска целина I: „Управна зграда“, коју чини:
  • Пословни простор-Осам просторија за које није утврђена делатност, површине од 354 м2, постојећи у оквиру Зграде пословних услуга на К.П. бр. 2093/3, у улици Милоша Црњанског бр. 1, и уписан у лист непокретности број 7283 К.О. Аранђеловац, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1, Бр.Зг.1, Приземље, Број посебног дела 1, коме припада и ПОДРУМ од 75 м2 постојећи у оквиру исте зграде;
  • Пословни простор-Осам просторија за које није утврђена делатност, површине од 322 м2, постојећи у оквиру Зграде пословних услуга на К.П. бр. 2093/3, у улици Милоша Црњанског бр. 1, и уписан у лист непокретности број 7283 К.О. Аранђеловац, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1, Бр.Зг.1, Први спрат, Број посебног дела 2;
  • Опрема и инвентар по спецификацији;
55.474.640,00
11.094.928,00

 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за изградњу грађевинских објеката СТАНКОМ СТАНДАРД АД АРЕАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива