Продат део имовине стечајног дужнике, предузећа АД Ливница Победа, Београд

15. сеп. 2014.

 Дана 16.09.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужникаАД ЛИВНИЦА „ПОБЕДА“ у стечају, Београд, методом jавног надметања

 
где  је продата следећа  НЕПОКРЕТНА имовина :
 
 
 
 
Имовина
Почетна цена
 (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
Породична стамбена зграда - (тзв. зграда одржавања), која се налази у Булевару краља Александра 435/А у Београду, број зграде 1, спратности ПО+ПР, уписане површине 124 м2, док је фактичко стање објекта по налазу вештака подрум површине 75,71 м2 и приземље површине 136,06 м2, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге,  врста права - својина, облик својине приватна, носилац права стечајни дужник, изграђена на к.п.бр. 5058/1 КО Звездара, са обимом удела 1/1.
 
Опрема и инвентар по спецификацији која се налази у продајној документацији.
 
5.200.622,00
динара
13.900.000,00
динaра
Ненад Стошић
Водоводска 177, Београд
ЈМБГ: 0506984710322
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива