HEMIJA-IMPEX , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

20. сеп. 2014.

На основу решења Привредног суда у Београду Ст.бр. 281/2010 од 29.4.2010. године и решења о банкротству Ст.бр. 281/2010 од 14.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


„HEMIJA-IMPEX“ друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу у стечају,

Београд, Ул. Добрињска бр. 3


ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем


Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини:


1.      Непокретна имовина која обухвата пословни простор од више одељења, у приземљу зграде која се налази у Ул. Добрињска бр. 3, у Београду, површине од 171 м2, на к.п.бр. 541/1 КО Савски венац, уписан у листу непокретности бр. 447 КО Савски венац као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;


2.      Покретна имовина која обухвата опрему и основна средства стечајног дужника по пописним листама датим у прилогу продајне документације.


Почетна цена износи 21.289.500,00 динара.           

Депозит износи 4.257.900,00  динара.

преузмите оглас у целости
Стечај

ХЕМИЈА-ИМПЕКС друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива