ТАПЕТА , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

19. сеп. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду, број предмета Ст. бр. 61/06 од  14.07.2006. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


"ТАПЕТА" друштвено предузеће за грађевинарство, трговину и спољну трговину са п.о. у стечају Нови Београд у стечају, ул. Тошин бунар бр. 161


ОГЛАШАВА

Продају имовине стечајног дужника јавним надметањем


Предмет продаје је покретна имовина коју чини:


МОНТАЖНА БАРАКА у ул. Палмира Тољатија 9-б, Нови Београд, површине 146,49 м2.

Барака се продаје као неусељива.


Почетна цена је: 870.488,99 динара                             Депозит износи: 348.195,60 динара

преузмите оглас у целости
Стечај

ТАПЕТА друштвено предузећа за грађевинарство трговину и спољну трговину са п.о Београд - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива