ДП КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

19. сеп. 2014.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду 4. Ст. бр. 372/2011 од 22.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


ДП "КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА" Београд у стечају, ул. Мите Ружића бр. 8


ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем


Редни број

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 


1.       

- Пословни простор површине 1081 м2 који се налази на првом спрату зграде у Београду, у ул. Мите Ружића бр. 8, у оквиру зграде текстилне индустије бр. 2 - управна зграда са рестораном, на кат. парцели бр. 4837/3 уписаној у лист непокретности 2425 КО Звездара (у делу и на кат. парцели 4836/2) уз забележбу да је објекат изграђен без грађевинске дозволе (ванкњижно право својине).

- Покретна имовина (канцеларијска опрема) описана у продајној документацији.

39.158.750,50

15.663.500,20

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива