Продат део имовине стечајног дужника, предузећа КОЛУБАРА МБ из Малог Борка

10. сеп. 2014.
Дана 10.09.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајнoг дужника „КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају из Малог Борка , (имовинске целине 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 из огласа), методом Јавног надметањa
 
 
Продата је следећа имовина:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 1 из огласа
 
1.680.000,00
 
1.690.000,00
 
"GP STABIL-PRO" ДОО, Ужице, Ул. Ратарска бр. 152
МБ: 20032391
ПИБ: 103854737
2
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 2 из огласа
 
196.000,00
 
196.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROME” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
3
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 3 из огласа
 
168.000,00
 
168.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROME” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
4
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 4 из огласа
 
154.000,00
 
154.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROME” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
 
5
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 5 из огласа
 
154.000,00
 
 
154.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
6
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 6 из огласа
 
154.000,00
 
154.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
7
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 7 из огласа
 
154.000,00
 
154.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
8
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 8 из огласа
 
154.000,00
 
154.000,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
 
9
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 9 из огласа
 
100.800,00
 
100.800,00
 
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
 
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива