Неуспешне продаје делова имовине стечајних дужника ХК Вискоза доо Свила, Лозница; АД Централ, Београд и Петровац из Петровца

10. сеп. 2014.

 Дана 02.09.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржане су продајеимовине следећих стечајних дужника:

 
1. ХК “Вискоза” а.д.- Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу свиле  „Свила“ д.о.о. у стечају, Лозница - продаја непокретне имовине методом jавног надметања
2. АД ЦЕНТРАЛ, Београд (Земун) - у стечају - продаја имовине (удела) методом jавног надметања
3. Друштвено предузеће индустрије коже, обуће и протеина „Петровац“ у стечају, из Петровца - продаја стечајног дужника као правног лицанепосредном погодбом уз прикупљање писaних понуда
 
 
 
 
 
 
Напомена: С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио неуспелим наведене продаје.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива