Продат стечајни дужник, предузеће Митровачка индустрија вентила АД, С. Митровица, као правно лице

12. сеп. 2014.

 Дана 09.09.2014. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, III спрат одржана јепродаја стечајног дужника „Митровачка индустрија вентила“ АД у стечају, С.Митровица, ул. Румски пут бр. 1, МБ: 08039453, као правног лица јавним прикупљањем писмених понуда.

Пристигла понуда је нижа од 50% процењене вредности и истaje прослеђенa Одбору поверилаца стечајног дужника на изјашњење. Одбор поверилаца је дао сагласност за прихватање цене испод 50% од процењене вредности предмета продаје:
 
Предузеће
ПРЕДМЕТ
ПРОЦЕЊЕНАВРЕДНОСТ (дин.)
Продајна цена           (дин.)
КУПАЦ
„Митровачка индустрија вентила“ АД у стечају, С.Митровица, ул. Румски пут бр. 1, МБ: 08039453
 
 
Правно лице
10.569.073,00
1.275.000,00
„ANRAS INVESTMENT“ DOO Сремска Митровица, ул. Рибарска обала бр. 16,                    МБ: 20459450,                            ПИБ:105789274
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива