Продат део имовине стечајног дужника АД БАЛКАН, Димитровград

09. сеп. 2014.

 Дана 04.09.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја дела имовине стечајног дужникаАД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ,по огласу од 04.08.2014.годинe који је објављен у листовима „Данас“ и „Политика“,методом Јавног прикупљања понуда.

 
Костадин Маринков, ул.Десанке Максимовић 22, Димитровград, за куповину имовинске целине 1 из огласа  понудио je 5.000.000,00динара и обзиром да је износ мањи од 50% од процењене вредности предметне имовинске целине, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца стечајног дужника са захтевом да се изјасни о понуди. Одбор поверилаца је донео ОДЛУКУ  да се ПРИХВАТА ПОНУДА понуђача Костадин Маринковаза куповине имовинске целине 1 из огласа .
 
 
Продата је следећа имовина:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност  (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1
АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ
- ИмИмовинска целина бр. I
22.812.857,00
5.000.000,00
Костадин Маринков, ул.Десанке Максимовић 22, Димитровград
 
 
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива