Продат део имовине стечајног дужника, предузећа КЛАНИЦА ПЛАНА ДОО, Велика Плана

09. сеп. 2014.

 Дана 09.09.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника,методом Јавног надметања:

1. Предузеће за производњуи прераду меса, унутрашњу и спољну трговину и услуге"КЛАНИЦА ПЛАНА" ДОО  у стечају Велика Плана
где је продата следећа ПОКРЕТНА имовина :
 
Ред.
бр.
 
Имовина
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
 1.  
Опрема за израду кобасица и салама
1
2.656.425,00
2.656.425,00
 ОЛЕКС ДОО
Ужице
Љубе Стојановића број 5
МБ: 06551319
 1.  
Опрема за клање ситне стоке (свиња)
4
188.700,00
300.000,00
 ОЛЕКС ДОО
Ужице
Љубе Стојановића број 5
МБ: 06551319
 1.  
Опрема за клање крупне стоке (јунад, краве)
5
97.575,00
435.000,00
ИЛИМЕС ДОО
Сурчин
Војвођанска 417 д
МБ: 20779535
 1.  
Опрема за продавницу
7
29.205,00
29.205,00
САФ МЕТАЛ ДОО
Бела Црква
МБ: 20575611
 1.  
Опрема за лабораторију
8
35.347,50
35.347,50
ДОО ГУЛИ-ГУЛИ
Ужице
Проте Милана Ђурића 4
МБ: 07385617
 1.  
Опрема за саламуру
9
272.550,00
390.000,00
ЕКОМЕТАЛИКА ДОО
Мијатовац
ЋУПРИЈА
МБ: 20785489
7.
Опрема за магацин суве робе
10
26.250,00
40.000,00
САФ МЕТАЛ ДОО
Бела Црква
МБ: 20575611
 1.  
Машинска опрема за одржавање/ радионица
11
18.525,00
139.000,00
ДОО ГУЛИ-ГУЛИ
Ужице
Проте Милана Ђурића 4
МБ: 07385617
 1.  
Музички стуб (некомплетан)
12
2.625,00
2.625,00
ЕКОМЕТАЛИКА ДОО
Мијатовац
ЋУПРИЈА
МБ: 20785489
 1.  
Некомплетни и неисправни расхладни уређаји,
Некомплетни и неисправни електро уређаји,
ТА пећи,
Штампач,
Противпожарни апарати разни,
Каса метална,
Писаћа машина механичка
13
58.132,50
58.132,50
САФ МЕТАЛ ДОО
Бела Црква
МБ: 20575611
 1.  
Компресор на 110 240л,
Разне боце за кисеоник,
Хидраулична рука,
Дизалице,
Вага тег  1500кг - укопана за мерење стоке,
Мешалица за бетон
14
350.775,00
350.775,00
УНИОН МЗ ДОО
Пожаревац
Кнез Милошев венац бб
МБ: 07986548
 1.  
Казан - дупликатор 2000л прохром
15
337.500,00
370.000,00
 ОЛЕКС ДОО
Ужице
Љубе Стојановића број 5
МБ: 06551319
13.
Опрема од челика као секундарна сировина,
Опрема од гвожђа  и легура гвожђа као секундарна сировина
16
15,00 дин/кг
33,00 дин/кг
ЕКОМЕТАЛИКА ДОО
Мијатовац
ЋУПРИЈА
МБ: 20785489
 14.
Опрема од прохрома као секундарна сировина,
Опрема од алуминијума и алуминијумских легура као секундарна сировина
17
60,00 дин/кг
148,00 дин/кг
ЕКОМЕТАЛИКА ДОО
Мијатовац
ЋУПРИЈА
МБ: 20785489
15.
Опрема од прохром/челика као секундарна сировина
18
38,00 дин/кг
72,00 дин/кг
ЕКОМЕТАЛИКА ДОО
Мијатовац
ЋУПРИЈА
МБ: 20785489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива