Продат део имовине стечајног дужника, предузећа БАЛКАН, Димитровград

03. сеп. 2014.

 Дана 04.09.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја дела имовине стечајног дужникаАД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ,по огласу од 04.08.2014.годинe који је објављен у листовима „Данас“ и „Политика“,методом Јавног прикупљања понуда.

 
 
Продата је следећа имовина:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност  (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ
Имовинска целина бр. II - Покретна имовина у власништву стечајног дужника- коју чине:
Опрема, инвентар и трговачка роба, по спецификацији (на локацији хотел Балкан“ Димитровград, ул. Балканска)
 
1.591.213,00
796.600,00
Ивица Истатков,ул.Десанке Максимовић 11А, Димитровград,  ЈМБГ: 1809974733215
 
2
 АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ
- ИмИмовинска целина бр. I
22.812.857,00
Чека се одлука одбора поверилаца
Чека се одлука одбора поверилаца
 
 
Како је понуђач, Костадин Маринков, ул.Десанке Максимовић 22, Димитровград  ЈМБГ: 0511957733217, за куповину имовинске целине 2 понудио 5.000.000,00динара. Обзиром да је износ  мањи од 50% од процењене вредности предметне имовинске целине, стечајни управник ће се обратити Одбори поверилаца стечајног дужника са захтевом да се изјасни о понуди. Исход продаје зависи од одлуке  Одбора поверилаца. 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива