Продат део имовине стечајног дужника, предузећа "ПЛАНТАЖКООП" из Доњег Стопања, Лесковац,

02. сеп. 2014.

 Дана 02.09.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала број 301, одржана је продајапокретне имовине стечајног дужника, методом Јавног надметањa, и то:

 
 
  1. Покретне имовине стечајног дужника ДП "ПЛАНТАЖКООП" у стечају из Доњег Стопања, Лесковац, целине 1. Опрема која се налази у објектима стечајног дужника, све према спецификацији (пописној листи) у прилогу продајне документације (важнија имовина: цистерна за лож уље од 2000л, котао за грејање на чврсто и течно гориво, моторна пумпа на струју, канцеларијски намештај итд) и целине 2. Возило Застава југо 101 Скала, регистарске ознаке ЛЕ 578-59, година производње 1989, број шасије VX128А0001000337, број мотора 1522836
 
 
Продата је следећа покретна имовина:
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин.)
Продајна цена
(дин.)
Купац
  1.  
ДП "ПЛАНТАЖКООП" у стечају из Доњег Стопања, Лесковац
Целина 1
775.100,00
775.100,00
МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ
МБ: 07605188
  1.  
ДП "ПЛАНТАЖКООП" у стечају из Доњег Стопања, Лесковац
Целина 2
8.500,00
8.500,00
МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ
МБ: 07605188
 
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива