Продат део имовине стечајног дужника, предузећа ,,ДРАЧА,, из Гуче

29. авг. 2014.

Пословни простор стечајног дужника „ДРАЧА“ трговина на велико и мало у стечају из Гуче, продат је након сагласности Одбора поверилаца, за износ од 3.500.000 динара. Продаја методом јавног прикупљања писаних понуда одржана је 1. августа, а најбоља пристигла понуда била је нижа од 50 одсто процењене вредности предмета продаје, па се стечајни управник обратио Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о томе да ли треба прихватити наведену понуду.

Целина    Опис имовине    Процењена
вредност
имовине
(динара)    Остварена продајна цена
(динара)    Купац
1    Пословни простор у управној згради и покретна имовина    17.268.000,00    

3.500.000,00

    Марина Протић

 

Стечај

АД ДРАЧА трговина на велико и мало ГУЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива