Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 31.07.2003. u Beogradu

09. јул. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića VALjEVSKA PIVARA, VALjEVO
 2. Društveno preduzeće za hotelijerstvo i ugostiteljstvo PLANA, VELIKA PLANA
 3. Akcionarsko društvo za turizam i ugostiteljstvo HOTEL IZVOR, ARANĐELOVAC
 4. Društveno preduzeće KOPAONIK-TRANS, BRUS
 5. Društveno preduzeće SAVEZ VOZAČA, POŽAREVAC
 6. Društveno preduzeće za proizvodnju rasklopnih uređaja i postrojenja ELEKTROŠUMADIJA, MLADENOVAC
 7. Društveno poljoprivredno preduzeće 7. JULI, GAJ
 8. Društveno preduzeće za građevinsko-zanatske radove STARI GRAD, ČAČAK
 9. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i turizam SLOBODA, ŠABAC
 10. Rudnici i industrija mermera i granita KOSMAJ-MERMER, MLADENOVAC
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju i montažu metalnih proizvoda za građevinarstvo INDUSTROMONT, VALjEVO
 12. Društveno preduzeće TERMIKA-BEOGRAD za izvođenje izolacija, projektovanje proizvodnju, transport roba i prodaju roba i usluga u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće za proizvodnju konfekcije KADINjAČA, UŽICE
 14. Uslužno trgovinsko društveno preduzeće PROGRES, KRUŠEVAC
Преузмите
Контрола

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВАЉЕВСКА ПИВАРА ВАЉЕВО

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња пива

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ГРАФОПРОЈЕКТ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске делатности у области информационе технологије

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО А ХОТЕЛИ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОПАОНИКТРАНС КРУШЕВАЦ

Локација:

Брус

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОМПАНИЈА МИШИЋ ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ИЗБОР ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАСКЛОПНИХ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)

Локација:

Младеновац

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Друштвено пољопривредно предузеће 7. ЈУЛИ

Локација:

Гај

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ СТАРИ ГРАД ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ХОТЕЛ СЛОБОДА ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА МЕРМЕРА И ГРАНИТА КОСМАЈ-МЕРМЕР АД, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)

Локација:

Младеновац

Делатност:

Сечење, обликовање и обрада камена

Архива

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИНДУСТРОМОНТ ДОО ВАЉЕВО, СУВОБОРСКА ВВ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИЗОЛАЦИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОИЗВОДЊУ,ТРАНСП.РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ КАДИЊАЧА АД УЖИЦЕ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И КООПЕРАЦИЈЕ ПРОГРЕС ДОО КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива