Продат део имовине стечајног дужника предузећа ПРИВРЕДНИК ДП, УЖИЦЕ

07. авг. 2014.

Дана 07.08.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног  дужника, методом јавног надметања:


     Предузећa за производњу, инжењеринг и услуге ''ПРИВРЕДНИК'' ДП УЖИЦЕ, Ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА  бр. 37


где  је продата следећа непокретна имовина :


Ред.

бр.


Имовина


Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1.        

Пословни простор (незавршен), спрат и поткровље, укупне површине 876м2, у  ул. Немањина бр. 52. Надоградња спрата и поткровља изведена је над  постојећим сутереном и приземљем административно економског дела објекта Дома ''Петар Радовановић'' у Ужицу, уписан као зграда бр. 1, ул. Немањина бр. 52, на кат. парцели  бр. 4242 КО  Ужице, уписаној у листу непокретности 10937 К.О.Ужице. Ванкњижно власништво стечајног дужника.
12.156.521,00


6.078.260,50

Ивица Павловић

Јоакима Вујића 16,

Ужице


Стечај

Друштвено предузеће за производњу, инжењеринг и услуге ПРИВРЕДНИК

Локација:

Ужице

Делатност:

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива