ГП „РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ", у стечају заказује одржавање седнице скупштине поверилаца

08. авг. 2014.

На основу предлога стечајног повериоца и председника Скупштине поверилаца и одредби члана 22. став 6 и 7 Закона о стечајном поступку (Службени гласник Републике Србије број 84/04), председник Скупштине поверилаца стечајног дужника ГП „РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. у стечају Београд, 2. Ст.16/2010, Београд, Косовска 31,


ЗАКАЗУЈЕ ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦАУ Београду дана 27.08.2014. године са почетком у 11:00 часова, у пословним просторијама стечајног дужника на адреси: Београд, Улица Косовска бр. 31, са следећимДНЕВНИМ РЕДОМ

 


1.      Избор верификационе комисије

2.      Извештај верификационе комисије и утврђивање вредности гласа појединог повериоца сразмерно висини потраживања

3.      Избор председника Скупштине поверилаца

4.      Избор чланова Одбора поверилаца

5.      Разно


За све информације повериоци могу да се обрате стечајном управнику на адресу Београд, Косовска 31, повереник Перковић Драган, контакт телефон 063/301-721  


                                                                                  Председник скупштине поверилаца

                                                                                  Комерцијална банка ад Београд

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива