Продат део имовине стечајног дужника, предузећа КОЛУБАРА МБ из Малог Борка

05. авг. 2014.

Дана 05.08.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника,методом Јавног надметањa
 
 
Продата је следећа имовина:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 2 из огласа
 
880.000,00
880.000,00
Савић Петко , ул.
Милена Павловић Барили 26,
Лајковац
JMBG 3105957181365
2
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 3 из огласа
 
800.000,00
800.000,00
Предузеће за производњу промет и услуге „IVA AGRAR“ ДОО, Лајковац, Ул. Саве Ковачевића локал бр 3
МБ: 06379435,
ПИБ: 101342940
3
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 4 из огласа
 
800.000,00
805.000,00
Миладин Бајић,
14226 Јабучје,
л.к.бр. 001415130 ПС Лајковац
ЈМБГ: 3010971771425
4
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 12 из огласа
 
160.000,00
160.000,00
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROME” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
 
5
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 13 из огласа
 
200.000,00
200.000,00
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
6
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 14 из огласа
 
144.000,00
144.000,00
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
7
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 16 из огласа
 
80.000,00
80.000,00
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
7
„КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају
из Малог Борка
- Имовинска целина 17 из огласа
 
722.000,00
722.000,00
Трговинско грађевинско и транспортно друштво „OTPAD-PROMEТ” ДОО, Коцељева, Ул. Лука Лазаревић бб
 
ПИБ: 101398221
МБ: 06164242
 
 

НЕУСПЕШНА ЈАВНА НАДЕМТАЊА:
КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају из Малог Борка,
Целине бр. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 15, по огласу објављеном дана 5.7.2014. године


Стечај

Предузеће за производњу, промет и услуге КОЛУБАРА МБ МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабучје

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива