Продат део имовине стечајног дужника АД ДРАЧА, Гуча

01. авг. 2014.
Дана1.8.2014. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 11:00 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Акционарскo друштво „ДРАЧА“ трговина на велико и мало у стечају, Гуча, Ул. Републике бр.65, методом јавног прикупљања писаних понуда,по огласу о продаји објављеном дана 2.7.2014. године.
 
         Резиме продаје:
 
Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1
Пословни простор у управној згради и покретна имовина
17.268.000,00
3.500.000,00
 
Ниже од 50% од процењене вредности (чека се одлука Одбора поверилаца)
Марина Протић,
Ул. 7. јули бр. 3, Гуча,
ЈМБГ: 1902973788717,
л.к.бр. 004483231 ПС Лучани
2
Објекти и земљиште ТРАНСПОРТ и покретна имовина
12.660.240,00
6.400.000,00
Владан Ковачевић, Ул. Николе Тесле бр. 4/12, Лучани, ЈМБГ: 0507954783739, л.к.бр. 004816537 ПС Лучани
3
Продавница у КО Живици (објекат, земљиште и покретна имовина)
1.687.800,00
__
НЕУСПЕЛО
4
Продавница у КО Марковици (објекат, земљиште и покретна имовина)
2.244.600,00
__
НЕУСПЕЛО
5
Продавница у КО Негришори (објекат и земљиште)
1.966.200,00
__
НЕУСПЕЛО
6
Продавница у КО Горњи Дубац (објекат, земљиште и покретна имовина)
2.131.500,00
__
НЕУСПЕЛО
7
Продавница у КО Вича (објекат, земљиште и покретна имовина)
1.842.660,00
2.301.000,00
Милоје Ђорђевић, Коњевићи бб, Чачак, ЈМБГ: 0207952782839, л.к.бр. 1060136 ПС Чачак
8
Продавница Драгачица (објекат и земљиште)
1.687.800,00
__
НЕУСПЕЛО
9
Продавница Расовац Горачићи (објекат и земљиште)
2.725.710,00
1.365.000,00
Првослав Главоњић ПР, Самостална трговинска радња, Горачићи, МБ: 61498443, ПИБ: 106272706
10
Продавница у КО Турица (објекат, земљиште и покретна имовина)
1.392.000,00
715.000,00
Самостална занатско трговинска радња „ПЕКАРА-ХЛЕБ“, Ћирјаковић Горан ПР, Гуча, Ул. Првомајска бр. 14, МБ: 55770948, ПИБ: 103133383
11
Магацински и канцеларијски простор са припадајућом опремом на локацији Ул. Проте Гучанина, Гуча
17.557.760,00
__
НЕУСПЕЛО
 
Стечај

АД ДРАЧА трговина на велико и мало ГУЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива