Неуспешна продаја имовине стечајног дужника ГП РАД Интернационал, Београд

29. јул. 2014.

Дана 28.07.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања:


Ред.

бр.

ПредузећеНапомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ГП „РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. Београд

Непокретна и покретна имовина као целина

508.928.155,00

-

-


Комисија је дана 28.07.2014. године на јавном надметању за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' д.о.о. у стечају Београд прогласила jавно надметањe из Огласа НЕУСПЕЛИМ, обзиром да закључно са 21.07.2014. године није уплаћен ниједан депозит нити је положена банкарска гаранција, ради учешћа на овом јавном надметању.


Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива