Продат део имовине стечајног дужника ППД Пешчара, Банатски Карловац

29. јул. 2014.
Дана 15.07.2014. године, у организацији повереника Центра за стечај, Рајка Пантића, одржана је продаја имовине предузећа ППД „ПЕШЧАРА“ у стечају Банатски Карловац, улица Немањина бр.76, методом прикупљања писаних понуда.
 
С обзиром да су понуде понуђача биле ниже од 50% процењене вредности имовине назначене у огласу, одлуку о прихватању понуђених цена донео је Одбор поверилаца стечајног дужника.
 
На седници Одбора поверилаца одржаној 23.07.2014. године донета је одлука да се  прихватe понуђенe ценe понуђача.
 
РЕЗУЛТАТ:
 
 
 
Ред.бр. целине
 
Предмет продаје
 
Процењена вредност                         (дин.)
 
Продајна цена
(дин.)
 
 
КУПАЦ
 
 
 
2.1
Трактор ИМТ 533, бр.шасије 501002207, бр.мотора 54139, рег.ознака АЛ-878, год.произв. 1980.
 
 
163.541,00
 
 
72.222,00
Тошић Срђан,                    Стопања,                    село Тоболац,                       
 
 
6.1
Трактор ЗЕТОР 8045, бр.шасије 101911, бр.мотора 015316, рег.ознака АЛ-3467, год.произв. 1984.
 
 
186.000,00
 
 
62.800,00
Тошић Срђан,                     Стопања,                  село Тоболац,                      
 
 
7.1
Трактор ЗЕТОР 8111, бр.шасије 4117, бр.мотора 013435, рег.ознака АЛ-4458, год.произв. 1987.
 
125.440,00
 
25.088,00
Циврић Радивој,                Банатски Карловац, Немањина 55,                      
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива