Продата целокупна имовина стечајног дужника МЕРКУР АД, Бачкa Паланкa

23. јул. 2014.
Дана 30.06.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе уз прикупљање писaних понуда:
 
„МЕРКУР“ АД у стечају из Бачке Паланке, Трг Ослобођења 8
 
где је продата целокупна имовина (непокретна и покретна):
 
 
Ред.
бр.
 
Имовина
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
  1.  
Целокупна имовина стечајног дужника (непокретна и покретна) према огласу
260.119.683,54
52.023.936,71
Општина Бачка Паланка
 
 
Како је понуђена цена од 52.023.936,71 динар нижа од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника, односно чини 20% процењене вредности имовине, за продају имовине по постигнутој цени затражена је сагласност Одбора поверилаца.
 
Дана 18.07.2014. године Одбор поверилаца је дао сагласност да се изврши продаја целокупне имовине стечајног дужника из огласа понуђачу Општина Бачка Паланка, са седиштем у Бачкој Паланци, коју заступа Александар Ђедовац, председник Општине, по понуђеној цени од 52.023.936,71 динар, те је Комисија23.07.2014. године прогласила ову продају успешном.
Стечај

АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива