Неуспела продаја стечајног дужника „Братство-инжењеринг" из Алибунара

17. јул. 2014.
Јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лицаДОО "БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају из Алибунара проглашено је неуспелим. Закључно са 10. јулом 2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција ради учешћа на јавном надметању.
 
 
ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ (ДИН)
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ПОНУЂАЧ
 
1.     Пословни простор-осам просторија грађевинарства, у Алибунару, Трг Слободе 17, површине 262 м2, на првом спрату зграде бр.1 изграђене на катастарској парцели бр. 1188 КО Алибунар, уписан у ЛН 5264 КО Алибунар, број посебног дела 4
 
2.     Канцеларијски намештај и опрема (према спецификацији)
 
3.     Грађевински алат и опрема (према спецификацији)
 
 
4.     Возила (према спецификацији)
 
 
5.539.634,00
/
      /
 
 
 
Стечај

Предузеће у друштвеној својини за грађевинарство БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива