Неуспешна продаја дела имовине ГП „Градитељ" у стечају из Ивањице

04. јул. 2014.

Београд, 4. јул 2014. године – У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузећe „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, методом непосредне погодбе уз прикупљања понуда, по огласу о продаји објављеном 16. јуна 2014. године.


Детаљи:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

     1

Објекти, земљиште и део опреме на лок. КП 437 КО Шуме

231.325.686,00

68.000.000,00

 

Општина Ивањица

 

* Понуда нижа од 50 одсто процењене вредности

2

ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО марке „SDC“, тип SDCTL45B3

1.280.000,00

/

НЕУСПЕШНО

3

ПУМПА ЗА БЕТОН ЦС-46М „CARRELATA

4.500.000,00

/

НЕУСПЕШНО

     4

Машина за сечење плазмом APW Watherjet 3015, тип Teen king water – JET   TKW – L 3015, модел TKW 420-L3015

7.000.000,00

2.500.000,00

Привредно друштво за производњу и промет на велико и мало „Прогрес инжењеринг“ ДОО Чачак

 

* Понуда нижа од 50 одсто процењене вредности

5

Опрема, алат, инвентар и материјал који се налазе на градилишту ватрогасног дома у Зајечару

6.700.000,00

/

НЕУСПЕШНО

6

Контејнер од бетонске конструкције смештен у пословном простору стечајног дужника у Београду

811.735,00

/

НЕУСПЕШНО

    7

Специјално радно возило - ровокопач-утоваривач марке „FOREDIL“, тип 40.13 CLX DBS

4.000.000,00

400.000,00

Предузеће за производњу и услуге „Милутиновићи“ ДОО, Ивањица

 

* Понуда нижа од 50 одсто процењене вредности

 

 

 

За продајне целине 1, 4 и 7 достављене су понуде ниже од 50 одсто процењене вредности имовине, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о прихватању ових понуда.


Како закључно до 4. јула 2014. године, није пристигла ниједна понуда у назначеном року и у писаној форми за продајне целине бр. 2, 3, 5 и 6, по огласу од 16. јуна 2014. године, продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.

ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива