„ДРАЧА" , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом јавног прикуљања писаних понуда

02. јул. 2014.

 На основу Решења о банкротству Привредног суда у Чачку Стбр. 339/2010 од  23.11.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС), и у складу са Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

 
Акционарскo друштво „ДРАЧА“ трговина на велико и мало у стечају,
Гуча, Ул. Републике бр. 65
ОГЛАШАВА
продају имовине стечајног дужника методом јавног прикуљања писаних понуда
 
Предмет продаје је имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:
Преузмите
Стечај

АД ДРАЧА трговина на велико и мало ГУЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива