Продат део имовине ДГП „Златибор" у стечају, Ужице

27. јун. 2014.

Београд, 27. јун 2014. године – У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног  дужника ДГП ''ЗЛАТИБОР'' у стечају из Ужица, методом јавног прикупљања писаних понуда, где  је продата следећа покретна имовина:


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Монтажна барака  у ул. Велики парк бр. 3 у Ужицу, површине 207,76м2,  изграђена на делу кат.  парцеле бр.1043/1К.О. Ужице, привременог карактера, без одобрења за изградњу од надлежног органа, ванкњижно власништво. Продаје се као покретна имовина.

 

2

789.488,00

200.000,00

Након одлуке Одбора поверилаца, купцем је проглашен: ЦРВЕНИ КРСТ, МБ 07156952

 


Закључно са 10.06.2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника целине 1 и 3 из огласа о продаји, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.


Стечај

Друштвено Грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива