ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине методом јавног недметања

27. јун. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 05.06.2007. године, решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 11.06.2007. године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (“Службени гласник Републике Србијеброј 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:

 

ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ''

д.о.о. Београд у стечају, ул. Косовска бр. 31

 

ОГЛАШАВА

 продају непокретне и покретне имовине

методом јавног надметања

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовине стечајног дужника коју чини:

-           Пословна зграда у Београду, у улици Косовској број 31, постојећа на к.п. бр. 2733/1, уписана у листу непокретности број 1247 КО Стари град, коју чини 9 етажа описаних у В листу – 2. део листа непокретности бр. 1247 КО Стари град, као:

·           пословни простор број 1 и број 9, у подруму зграде, укупне корисне површине 451м2,

·           пословни простор број 2 и број 10 , у приземљу зграде, укупне корисне површине 361м2 ,

·           пословни простор број 3 и број 11, на I спрату зграде, укупне корисне површине 388м2,

·           пословни простор број 4 и број 12, на II спрату зграде, укупне корисне површине 388м2,

·           пословни простор број 5и број 13, на III спрату зграде, укупне корисне површине 387м2,

·           пословни простор број 6 и број 14, на IV спрату зграде, укупне корисне површине 390м2,

·           пословни простор број 7 и број 15, на V спрату зграде, укупне корисне површине 387м2,

·           пословни простор број 8 и број 16, на VI спрату зграде, укупне корисне површине 337м2,

*Нето површина етажа закључно са VI спратном добијена мерењем већа је од укњижене за 80,05 м2

·           пословни простор број 17 на VII спрату зграде, укупне корисне површини 215 м2;

-               ванкњижно право својине на две отворене терасе које се налазе на VI и VII спрату и имају укупну површину од 184,94 м2; а која пословна зграда има укупну укњижену површину од 3.304,00 м2, односно укупну нето површину од 3.568,85 м2 и

-           припадајући канцеларијски намештај, опрема и ситан инвентар.


Почетна цена је:   508.928.155,00 динара

Депозит износи:   203.571.262,00 динара

Преузмите оглас у целости
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива