Земљорадничка задруга ,,БЕЛА ПАЛАНКА" , у стечају оглашава другу продају покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

27. јун. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 1.Ст.83/2010 од 10.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

Земљорадничка задруга ,,БЕЛА ПАЛАНКА“ у стечају, из Беле Паланке, Ул. Крсте Тошића бр. 30

 

ОГЛАШАВА

 другу продају покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина 1: Опрема и инвентар по спецификацији, на локацији „Управна зграда“ у Белој Паланци, Ул. Крсте Тошића бр. 30;

327.465,00

65.493,00

Имовинска целина 2: Опрема, инвентар и залихе по спецификацији, на локацији магацина „Црвени трг“ у Белој Паланци, Ул. Крсте Тошића бб;

505.020,00

101.004,00

Имовинска целина 3:  Моторна вoзила, пољомеханизација, инвентар и резервни делови по спецификацији, на локацији „Машински парк“ у Белој Паланци, Ул. Његошева бб;

4.422.662,50

884.532,50


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЗ БЕЛА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива