„ВОЈИН ПОПОВИЋ – Производња и прерада рибе"д.о.о. , у стечају објављује обавештење о одржавању седнице скупштине поверилаца стечајног дужника

25. јун. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА

СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

                 ВОЈИН ПОПОВИЋ – Производња и прерада рибед.о.о., Нови Пазар у стечају


На основу одредби члана 22, 24 и 25 Закона о стечајном поступку, заказује се седница скупштине поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником ВОЈИН ПОПОВИЋ – Производња и прерада рибед.о.о., Нови Пазар у стечају, која ће се одржати дана 04.07.2014. год. у Привредном суду у Ужицу, ул. Наде Матић бр. 6, са почетком у 11 часова, судница број 48, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1.            Избор три члана Одбора поверилаца

3.            Разно

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ-производња и прерада рибе

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива