АД «ФАДИП» , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

23. јун. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства од 03.02.2010.године, у предмету СТ-32/2010, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:


АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр.3-4

оглашава продају имовине

                                                                    ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ


       Предмет продаје чини покретна имовина сврстана у следеће целине:

Целина бр.

Имовина

Почетна цена у динарима

Депозит у   динарима

1.

 

Покретна имовина – коју чине шестовретени руски аутомати 1А265, 1А240, 1А225, 1616-6, 1Б-240-6 и остала опрема према спецификацији у продајној документацији (пета продаја).

 

3.093.772,00

 

2.812.520,00

 2.

Залихе магацина алата, резервних делова и ситног инвентара: одељења гумаре, монтаже и машинске обраде и остало према спецификацији у продајној документацији (трећа продаја).

 

3.347.127,00

 

2.677.701,30

3.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И УРЕЂАЈИ-Инд.зона: писаћи столови и столице, ормани, конф. столови, фотеље, тел. централе, тел. апарати, рачунари, монитори, штампачи, ТА пећи, судопере, фрижидери и остала опрема према спецификацији у продајној документацији (трећа продаја).

 

157.050,00

 

125.640,00

4.

ГОТОВА И ПОЛУГОТОВА РОБА: гума у ресловима и котурима, отписана гума, прикључци, редуцири, трговачка роба и остала опрема према спецификацији у продајној документацији (трећа продаја).

668.440,00

 

534.752,00

Преузмите оглас у целости
ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива