''АЛФА ПРОТЕИН''А.Д. , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

19. јун. 2014.

На основу члана 17 и члана 112 Закона о стечајном поступку као и поглавља III и VIII  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  

 ''АЛФА ПРОТЕИН''А.Д.  у стечају из Вршца                           

                                                                  ОБЈАВЉУЈЕ

                                         ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

                                                                        за

Вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

 

За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:

·         процену вредности имовине ликвидационом методом

·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.

 

Проценитељ ће такође :

·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,

утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима).

Преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ АЛФА ПРОТЕИН, ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива