ДОО " БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ " , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

17. јун. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.82/2012 од 06.12.2012.године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 02.10.2013.год. стечајни управник стечајног дужника


ДОО " БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ " у стечају из Алибунара, ул. Трг слободе бр.17

 

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица

јавним надметањем

 

Најважнија имовина стечајног дужника

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)


1. Пословни простор-осам просторија грађевинарства, у Алибунару, Трг Слободе 17, површине 262 м2, на првом спрату зграде бр.1  изграђене на катастарској парцели бр. 1188 КО Алибунар, уписан у ЛН 5264  КО Алибунар, број посебног дела 4

2.  Канцеларијски намештај и опрема (према спецификацији)

3.  Грађевински алат и опрема (према спeцификацији)

4.  Возила (према спецификацији)


5.539.634,00

2.215.853,60

(Напомена: Списак имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)

Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће у друштвеној својини за грађевинарство БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива