КОНФЕКЦИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА „ЖУПСКИ УЗОР" АД , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

06. јун. 2014.
На основу закључка Трговинског суда у Краљево Ст. бр. 15/10 од 15.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005) и на основу одлуке скупштине поверилаца од 10.10.2013. године стечајни управник стечајног дужника
 
КОНФЕКЦИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА ЖУПСКИ УЗОР АД АЛЕКСАНДРОВАЦ, СРЕЋКОВА 12 –
 У СТЕЧАЈУ
ОГЛАШАВА
продају стечајног дужника као правног лица
јавним надметањем
 
Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чине:
 
  • Зграда текстилне индустрије бр. 1 изграђена на кп.бр.3352/1 површине 126 м2 приземље, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката својина мешовита, стечајни дужник је држалац са обимом удела 1/1.
  • Зграда текстилне индустрије бр. 3 изграђена на кп.бр.3352/1 површине 63 м2 приземље, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката својина мешовита, стечајни дужник је држалац са обимом удела 1/1.
  • Зграда текстилне индустрије бр. 4 изграђена на кп.бр.3352/1 површине 78 м2 приземље, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката својина мешовита, стечајни дужник је држалац са обимом удела 1/1.
  • Опрема и инвентар по спецификацији
 
Почетна цена износи 2.792.050,00 динара
Депозит за учешће у поступку продаје износи1.116.820,00 динара
Преузмите оглас у целости
Стечај

Конфекција и галантерија ЖУПСКИ УЗОРАД АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња радне одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива