Продат део имовине стечајног дужника „Колубара МБ", Мали Борак

04. јун. 2014.
У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Предузећа за производњу, промет и услуге „КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају из Малог Борка, методом јавног надметања,по огласу о продаји објављеном дана 25.4.2014. године.
 
         Резиме продаје:
Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(дин.)
Остварена продајна цена
(дин.)
                    Купац
1.
Утоваривач марке „LIEBHERR“, модел L 544-443
6.000.000,00
3.000.000,00
„ELEKTRO FLASH“ДОО, Београд-Раковица
2.
Утоваривач марке „IMK 14.OKTOBAR“, модел ULT-220 CK
4.000.000,00
2.000.000,00
4.
Утоваривач марке „ ULT “, модел 200 BK
540.000,00
270.000,00
5.
Теретно возило марке KAMAZ,модел 6520
2.200.000,00
1.100.000,00
6.
Теретно возило марке KAMAZ,модел 65.20
2.200.000,00
1.100.000,00
8.
Теретно возило марке KAMAZ,модел 6520
2.000.000,00
1.000.000,00
13.
Теретно возило марке KAMAZ,модел 53.212
600.000,00
300.000,00
23.
Путничко возило марке „VAZ LADA“, модел „LADA 110 1.6I 16V“
140.000,00
70.000,00
 
Како закључно са 23.5.2014.године, није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24, продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.
 
Комисија за јавно надметање поништила je продају за целину бр. 25 из огласа о продаји, иако је за ову целину био уплаћен депозит, због тога што је део опреме и резервних делова који су обухваћени овом продајном целином, уништен у поплавама, али није сачињена прецизна спецификација уништене имовине, па је потребно накнадно утврдити која имовина је уништена а која имовина је остала неоштећена.
Стечај

Предузеће за производњу, промет и услуге КОЛУБАРА МБ МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабучје

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива