Продат део имовине „Колубаре МБ" у стечају

30. мај. 2014.
У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Предузећа за производњу, промет и услуге „КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају из Малог Борка, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 25.4.2014. године.
 
         Резиме продаје:
Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
                            Купац
1.
Утоваривач марке „LIEBHERR“, модел L 544-443
6.000.000,00
3.000.000,00
„ELEKTRO FLASH“ ДОО, Београд-Раковица
 
2.
Утоваривач марке „IMK 14. OKTOBAR“, модел ULT-220 CK
4.000.000,00
2.000.000,00
4.
Утоваривач марке „ ULT “, модел 200 BK
540.000,00
270.000,00
5.
Теретно возило марке KAMAZ, модел 6520
2.200.000,00
1.100.000,00
6.
Теретно возило марке KAMAZ, модел 65.20
2.200.000,00
1.100.000,00
8.
Теретно возило марке KAMAZ, модел 6520
2.000.000,00
1.000.000,00
13.
Теретно возило марке KAMAZ, модел 53.212
600.000,00
300.000,00
23.
Путничко возило марке „VAZ LADA“, модел „LADA 110 1.6I 16V“
140.000,00
70.000,00
25.
Возила која се не могу оспособити за употребу процењена као секундар и остала опрема и резервни делови
1.542.900,00
717.000,00
 
Како закључно са 23.5.2014. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24, продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.
Стечај

Предузеће за производњу, промет и услуге КОЛУБАРА МБ МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабучје

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива