Продат део имовине „Зајечар промета" у стечају

14. мај. 2014.

Пословни простор стечајног дужника „Зајечар промет“ у стечају из Зајечара продат је на јавном надметању у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију.


 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

Пословни простор – осам просторија трговине (Ресторан - пивница „БЕЛИ БРЕГ“) који се налази  у ул. Николе Пашића бр. 98, у оквиру стамбено-пословне зграде број 1 изграђене на к.п.бр. 9376/5 КО Зајечар. Пословни простор је уписан  у В листу - 2. део  листа непокретности бр. 16556 КО Зајечар, у приземљу, број улаза 1, број посебног дела 1, уписане површине од 142 м2, док је фактичко стање површине по налазу вештака 176,88 м2, врста права – својина, облик својине мешовита,  носилац права – стечајни дужник. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације.

Бр.2

23.006.694,08

11.503.347,04

РИСТИЋ ЉУБИНКА


Закључно са 7.5.2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника целине 1,3,4, 5,6,7,8 и 9 из огласа о продаји, те се продаја ових целина проглашава неуспешном.

Стечај

Акционарско друштво за трговину ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива