ГП Рад ДП Београд у стечају оглашава продају непокретне имовине

09. мај. 2014.

На основу решења Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 13.03.2001. године, закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 05.06.2007. године, решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 11.06.2007. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС, бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:


ГП ''РАД'' ДП Београд у стечају

са седиштем у Београду, ул. Косовска бр. 31

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине

методом јавног надметања

Преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива