ДП Нови Дом у стечају оглашава продају имовине

10. мај. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, пословни број  Ст. 525/10 од дана 29.10.2010. год, а у складу са чланoвима 131.132. и 133.Закона о стечају  («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА-У СТЕЧАЈУ, улица Светозара Марковића број 62, Дебељача

 

ОГЛАШАВА

 

Продају имовине методом јавног прикупљања понуда

 

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива