Продат део имовине стечајног дужника, предузећа Тргопродукт, Панчево

07. мај. 2014.
Дана 07.05.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, сала 301, одржана је продаја имовине предузећа "ТРГОПРОДУКТ" АД - у стечају, Панчево, ул. Војводе Петра Бојовића бр.1 методом прикупљања писаних понуда.
 
РЕЗУЛТАТ:
 
Напомена
(целина из огласа)
Имовина
Процењена вредност
 (дин)
Понуђена цена
(дин)
Понуђач
Целина 1
1.Пословни простор у Панчеву, у улици Војводе Радомира Путника 8,  нето површине 3631 м2, који се састоји од: магацина у сутерену, продајног простора у приземљу, међупростора и продајног простора на 1. спрату; изграђен на КП 4385/1, уписан у Лист непокретности бр. 16586, КО Панчево-део 13. Својина стечајног дужника 
2. Покретна имовина по спецификацији:
356.689.572,73
0
неуспела
Целина 2
Зграда трговине-продавница Утва, Пр,у Панчеву у улици Радивоја Кораћа бб, површине 86 м2, са статусом објекта са одобрењем за употребу , изграђен на КП 6742/240, уписан у Лист непокретности број 14057 КО Панчево као зграда бр.1, својина стечајног дужника иПомоћни објекат, Пр, у Панчеву, у улици Радивоја Кораћа бб, површине  31 м2,изграђен на КП 6742/240, са статусом објекта без одобрења за градњу, уписан у Лист непокретности број 14057 КО Панчево као зграда бр.3., ванкњижна својина стечајног дужника
3.389.838,00
1.695.000,00
BORAL MONT DOO, Панчево, улица Седмог Јула број 25/6,
МБ 20672803
Целина 3
1. Непокретна имовина, у Панчеву, у
улици Новосељaнски пут бб,
22 објекта укупне бруто површине 9510м2, постојећи на КП 551/1 уписаној у ЛН бр. 11752 и КП 606/3 уписаној у ЛН бр. 11794 КО Панчево,
Укупнa површина комплекса 2ха 63а23м2
 
А. Објекти изграђени без одобрења за градњу као „држалац“ уписан је АД „Тргопродукт“ у стечају,Панчево
 
у ЛН 11752, КП 551/1 КО Панчево
1. Зграда (магацин) - 2822 м2
2. Зграда (магацин) - 1513 м2
3. Зграда (магацин) -    415 м2
4. Зграда (надстрешница) -362 м2
5. Пород. стамбена зграда - 65 м2
6. Зграда (канцеларије) - 59 м2
8. Зграда (шупа) -10 м2
9. Трафостаница - 8 м2
10.Зграда (помоћни објекат) - 4 м2
11.Зграда (у природи срушен)- 9 м2
 
у ЛН 11794, КП 606/3 КО Панчево
1. Зграда (магацин) -858 м2
2. Зграда (магацин) -808 м2
3. Зграда (магацин) -794 м2
 
Б. Објекти изграђени без одобрења за градњу, нису уписани у Листу непокретности, а према геодетском снимку постојећи:
на КП 551/1 као:
5. Стамбени објекат (помоћ.) – 16 м2
16. Магацин(метални) – 170 м2
и на КП 606/3
19. Помоћни објекат – 9 м2
22. Магацин – 150 м2
23. Магацин – 873 м2
24. Магацин – 188 м2
25. Магацин – 251 м2
26. Надстрешница – 71 м2
27. Магацин – 55 м2
 
2. Покретна имовина по спецификацијама:
 
356.258.973,60
0
неуспела
Целина 4
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР(Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2 , који се састоји из 4 просторије и степеништа,  у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника
6.900.000,00
0
неуспела
Целина 5
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Тржни центар)
у Баранди, ул. Трг Маршала Тита 5/А изграђен на к.п. 6/4 КО Баранда, Пр, уписан у ЛН 2642, својина стечајног дужника, површине у природи 437 м2 (површина уписана у листу непокретности 372 м2)
17.250.000,00
0
неуспела
Целина 6
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – Локал „Котеж“ у Панчеву, ул. Браће Јовановића 104, у приземљу стамбено пословне зграде, изграђен на к.п. 1969/10 КО Панчево, уписан у ЛН 17691 КО Панчево број посебног дела 5, својина стечајног дужника, површине у природи 62,20 м2   (површина уписана у листу непокретности 62 м2)
10.602.000,00
0
неуспела
 
Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива